เสื่อกก

SK    เสื่อกก mat
      (ทอเครื่อง madechine) 
ขนาด  :   90 * 200 ซม.  ราคา    : 180 บาท
         120 * 200 ซม.  ราคา    : 250 บาท
         150 * 200 ซม.  ราคา    : 320 บาท
         180 * 200 ซม.  ราคา    : 380 บาท
ประโยชน์เสื่อกก
1.เป็นวัสดุธรรมชาติ ทำจากต้นกก ไม่มีสารเคมี
2.ที่นั่ง หรือนอนที่ทำจากต้นกก มีความพิเศษ คือ เหนี่ยว นุ่ม แข็งแรง และทนทาน
3.เมื่อนอนหรือนั่งเสื่อกก จะสัมพัสได้ว่า มีกลิ่น ของต้นกก และเมื่อนอนจะรู้สึกเย็นสบาย
4.อายุการใช้งาน อยู่ได้เกิน 10-15 ปี แต่ถ้าดูแลรักษาเป็นอย่างดี เสื่อกกสามารถอยู่ได้นานขึ้น
การดูแลรักษา
1.หลีกเลี่ยงบริเวณที่ชื้น และห้ามสัมผัสกับน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้มีราขึ้นได้
2.เมื่อเกิดความชื้น หรือมีราขึ้น นำไปผึ่งแดด และเช็ดด้วยแปรง หรือผ้าแห้ง
3.หมันเช็ดทำความสะอาด สัปดาห์ล่ะ 2-3 ครั้ง ด้วยผ้าแห่ง หรือ แปรงขนอ่อนที่แห้ง
Visitors: 6,032