ที่นอนปิคนิคเสื่อบ้าน

PNB     ที่นอนปิคนิคเสื่อบ้าน  (ทอมือ 4 พับ)

ขนาด  :          80  * 200 ซม.  ราคา    : 2,200 บาท
 
               100 * 200 ซม.  ราคา    : 2,500 บาท
 
               120 * 200 ซม.  ราคา    : 2,800 บาท
ประโยชน์ที่นอนปิคนิคเสื่อกก
1.เป็นวัสดุธรรมชาติ ทำจากต้นกก ไม่มีสารเคมี
2.ที่นอนที่ทำจากต้นกก มีความพิเศษ คือ เหนี่ยว นุ่ม แข็งแรง และทนทาน
3.เมื่อนอนที่นอนปิคนิคเสื่อกก จะสัมพัสได้ว่า มีกลิ่น ของต้นกก และเมื่อนอนจะรู้สึกเย็นสบาย
4.อายุการใช้งาน อยู่ได้เกิน 10-15 ปี แต่ถ้าดูแลรักษาเป็นอย่างดี ที่นอนปิคนิคเสื่อกกสามารถอยู่ได้นานขึ้น
การดูแลรักษา
1.หลีกเลี่ยงบริเวณที่ชื้น และห้ามสัมผัสกับน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้มีราขึ้นได้
2.เมื่อเกิดความชื้น หรือมีราขึ้น นำไปผึ่งแดด และเช็ดด้วยแปรง หรือผ้าแห้ง
3.หมันเช็ดทำความสะอาด สัปดาห์ล่ะ 2-3 ครั้ง ด้วยผ้าแห่ง หรือ แปรงขนอ่อนที่แห้ง
 
Visitors: 6,032