เบาะอาสนะเสื่อกกยางอัด

เบาะอาสนะเสื่อกก (บุยางพารา)
mat seat cushion 
(put rubber tree)
ขนาด        :  60 * 60 ซม.  ราคา    : 400 บาท
               50 * 50 ซม.  ราคา    : 300 บาท
                                                45 * 45 ซม.  ราคา    : 250 บาท
                                                40 * 40 ซม.  ราคา    : 200 บาท
ประโยชน์เบาะอาสนะเสื่อกก
1.เป็นวัสดุธรรมชาติ ทำจากต้นกก ไม่มีสารเคมี
2.เบาะอาสนะที่ทำจากต้นกก มีความพิเศษ คือ เหนี่ยว นุ่ม แข็งแรง และทนทาน
3.เมื่อนั่งเบาะนั่งเสื่อกก จะสัมพัสได้ว่า มีกลิ่น ของต้นกก และเมื่อนั่งลงจะรู้สึกถึงความเย็นจากกก
4.อายุการใช้งาน อยู่ได้เกิน 5-8 ปี แต่ถ้าดูแลรักษาเป็นอย่างดี เบาะนั่งอาสนะเสื่อกกสามารถอยู่ได้นานขึ้น
การดูแลรักษา
1.หลีกเลี่ยงบริเวณที่ชื้น และห้ามสัมผัสกับน้ำโดยตรง เพราะอาจทำให้มีราขึ้นได้
2.เมื่อเกิดความชื้น หรือมีราขึ้น นำไปผึ่งแดด และเช็ดด้วยแปรง หรือผ้าแห้ง
3.หมันเช็ดทำความสะอาด สัปดาห์ล่ะ 2-3 ครั้ง ด้วยผ้าแห่ง หรือ แปรงขนอ่อนที่แห้ง
 
Visitors: 6,032